Mito Spécial Plus

אמפולה לפנים, מאיץ תאים


מאיץ תאים לטיפול בהזדקנות של כל סוגי העור. נלחם בסימני ההזדקנות, מבצע רגנרציה לרקמת העור ומחדש אותה. משפר את הפעילות של טיפולי הרגנרציה האחרים.